Tyrinėjimas 3 | Balta spalva − oras, debesys, šaltis

Kaip keičiasi klimatas Lietuvoje? Ar joje anksčiau augo palmės, o gal vaikščiojo mamutai? O ar ateityje nebus užtvindyta didžioji Lietuvos dalis? Ištirkime!

1 šaltinis

Panagrinėk potvynių žemėlapį (dėl globalinio atšilimo): - https://www.floodmap.net.

2 šaltinis

Straipsnis "Klimato kaitos priežastys ir pasekmės": 

http://www.meteo.lt/lt/klimato-kaita

3 šaltinis

1. Koks UNESCO paveldo objektas Lietuvoje gali būti prarastas dėl globalinio atšilimo užtvindymo?
2. Pasvarstyk, kodėl labai seniai Lietuvos teritorijoje palmės neaugo, nors buvo karšta? Lietuvos vietoje buvo:
3. Apibūdink aplinkos sąlygas, kurios vyravo, kai Lietuvoje gyveno mamutai