Tyrinėjimas 2 | Daugiaspalvė aplinka

Kur gyvena lietuviai? Atidžiai išnagrinėk visus žemiau šaltinius ir atsakyk į pateiktus klausimus:

1. Tautiška giesmė aplink pasaulį:

https://www.facebook.com/tautiskagiesme/

2. Lietuviai pasaulyje:

 3. Lietuvių palikimas. Vasario 16-osios gimnazija: 

https://www.gimnazija.de/en/

4. Lietuvių kapinės JAV:

http://http://map.truelithuania.com/5952-3/

5. Argentinos lietuvių bendruomenė NEMUNAS:

https://www.nemunasargentina.com/

1. Kurioje valstybėje (ne Lietuvoje) gyvena daugiausia lietuvių?
2. Kodėl dabartinėje Rusijos teritorijoje yra daug lietuvių? Su kokias liūdnais Lietuvai įvykiais tai susiję?
3. Nuo kada prasidėjo iniciatyva Tautiška giesmė aplink pasaulį?
4. Šios iniciatyvos pradžia − tai pirmo Lietuvos vardo paminėjimo jubiliejus. Kiek metų buvo minima nuo pirmojo Lietuvos paminėjimo?
5. Kas parašė Tautišką giesmę?
6. Kurioje valstybėje yra Vasario 16-osios gimnazija?
7. Kurioje valstybėje yra Nemuno lietuvių bendruomenė?
8. Kurioje valstybėje yra A. Smetonos kapas?