Tyrinėjimas 4 | Geltona − tai Saulė

UNESCO taip pat turi nematerialiųjų pasaulio paveldo objektų sąrašą. Į jį buvo įtraukta kryždirbystė, dainų šventės ir, aišku, sutartinės. Pasiklausykime jų.

1.  Kuo jos išskirtinės?

2. Įsižiūrėkime į nuotraukas. Kas vaizduojama ant kryžių?

3. Ar žinai, kas yra saulėlydis ir saulėtekis?

4. Kodėl sakoma, kad Saulės vaizdavimas ant kryžių yra galimybė pagerbti baltų protėvius? 

5. Koks įrenginys vaizduojamas pateiktoje nuotraukoje iš Kuršių nerijos?

---

Papildomai apie Kuršių neriją gali pasižiūrėti:  

https://youtu.be/dmV1794AAKE