Tyrinėjimas 3 | Ruda - tai Lietuvos miškų gyventojai

Pirmasis pasaulyje Nacionalinis parkas − Yelloestone. O kada buvo įkurtos pirmosios saugomos teritorijos Lietuvoje? Kas saugoma? Panagrinėk šaltinius ir apsilankyk internetinėse svetainėse. Atkreipk dėmesį į Lietuvos saugomų teritorijų žemėlapį bei saugomų teritorijų herbus.

1 šaltinis

http://www.vstt.lt

2 šaltinis

Apsilankyk Lietuvos saugomų teritorijų interaktyviame žemėlapyje: https://stk.am.lt

3 šaltinis

http://www.zuvintas.lt/saugoma-teritorija/istorija

Rezervatai:

--- 

Klausimai:

1. Kiek rezervatų atrandi Lietuvos saugomų teritorijų žemėlapyje?

2. Atpažink rezervatus (Kernavės, Žuvinto, Čepkelių), kokie tai rezervatai? Kaip pavyko juos atpažinti?

3. Kam apsaugoti dažniausiai buvo įkurti Lietuvos rezervatai?

4. Pasvarstyk, koks paukštis buvo išsaugotas Žuvinto biosferos rezervate ir paplito po visą Lietuvą?

Nacionaliniai ir regioniniai parkai

5. Kokį Nacionalinį parką jau žinai? Ar prisimini, kuo jis/jie ypatingi?