Tyrinėjimas 3 | Mėlyna − ilga, gilu, platu

Pasidomėk Lietuvos upėmis. Žinoma, daugiausia jų įteka į Nemuną – Lietuvos upių tėvą, o pastarasis įteka į Baltijos jūrą. Taigi, ilgiausia Lietuvos upė yra Nemunas. Jis teka per daugelį Lietuvos miestų − Kauną, Alytų, Druskininkus, Jurbarką, Prienus. Tai buvo pagrindinis kelias iš Lietuvos ir į Lietuvą. Kaip manai, kodėl?

  • Kodėl Lietuvos upės buvo pagrindiniai kelionių, susisiekimo keliai?
  • Lietuvoje yra įvairių upių pavadinimų, o vienas populiariausių yra Šventoji. Ką reiškia šis žodis?
  • Prie kokių upių yra Vilnius − Lietuvos sostinė?

Perskaityk žemiau esančių eilėraščių ištraukas ir atsakyk į pateiktus klausimus.

Lietuva brangi /Maironis/

Graži tu, mano brangi tėvyne,

Šalis, kur miega kapuos didvyriai:

Graži tu savo dangaus mėlyne!

Brangi: tiek vargo, kančių prityrei.

 

Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos,

Miškais lyg rūta kalnai žaliuoja;

O po tuos kalnus sesutės visos

Griaudžiai malonias dainas ringuoja.

 

Ten susimąstęs tamsus Nevėžis,

Kaip juosta juosia žaliąsias pievas;

Banguoja, vagą giliai išrėžęs;

Jo gilią mintį težino Dievas.

 

Kur bėga Šešupė /Maironis/

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka,

Tai mūsų tėvynė, graži Lietuva;

Čia broliai artojai lietuviškai šneka,

Čia skamba po kaimus Birutės daina.

Bėkit, bėkit, mūsų upės, į marias giliausias!

Ir skambėkit, mūsų dainos, po šalis plačiausias!

1. Kokios upės minimos šiuose eilėraščiuose?
2. Kuriame variante upės taisyklingai sudėliotos nuo trumpiausios iki ilgiausios?