Tyrinėjimas 4 | Mėlyna − ilga, gilu, platu

Ežerai − mėlynosios Lietuvos akys. Lietuvoje yra net apie tris tūkstančius ežerų, kurie pasklidę po visą Lietuvą. Daugiausiai jų yra Lietuvos aukštumose − Žemaitijos, Aukštaitijos, Dzūkijos. Daugelis iš jų yra pasilikę nuo paskutinio ledynmečio laikų. Didžiausias ežeras yra Drūkšiai, giliausias − Tauragnas, o ilgiausias − Asveja. O kokie yra kiti išskirtiniai ežerai Lietuvoje?

Pasižiūrėk skirtingus šaltinius: nuotraukas, teksto ištraukas, video siužetus ir atlik toliau esančią užduotį.

Baluošas

https://www.ignalina.info/data/tourism_objects/large/baluoso_ez._su_ilgasale.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=-7yKogmv5R0

Luokesų ežeras − tai ežeras, kurio dugne atrastos senovės gyventojų gyvenvietės. Šių gyvenviečių amžius yra apie  2600 m.  Tai ypatinga vieta atlikti archeologinius tyrimus.

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/povandenines-archeologijos-parodoje-luokesu-ezero-paslaptys-582-75749

Lūkstas yra ežeras vakarų Lietuvoje. Tai ežeras, kurio pakrantėse galima rasti gintaro, kuris nuo seno laikomas brangiu akmeniu lietuviams.

https://www.pamatyklietuvoje.lt/details/luksto-stovyklaviete/6070

Sartai − tai ilgiausią kranto liniją turintis ežeras rytų Lietuvoje. Jis žymus ne tik ilgiausiu krantu, bet ir keista savo forma bei žirgų lenktynėmis, kurios dažniausiai vyksta žiemą ant šio ežero ledo. 

1. Kiek salų yra Baluošo ežere?
2. Koks ilgiausios salos pavadinimas?
3. Kuo ypatinga Ilgasalė?
4. Kokio ilgio yra Baluošo ežeras ežere?
5. Koks yra vanduo šalia Ilgasalės?
6. Kodėl nereikėtų triukšmauti ir per daug stipriai drumsti vandens?
7. Ar tiesa, kad šio ežero pakrantėse neauga lelijos?
8. Kokiame Lietuvos etnografiniame regione yra Lūksto ežeras?
9. Kurio ežero pakrantėse galima rasti gintaro?
10. Kas 2000 metais buvo atrasta Luokesų ežero dugne?