Tyrinėjimas 4 | Raudona spalva

Kultūros įvairovė Lietuvoje.

Susipažink su pateiktais šaltiniais ir atsakyk į klausimus.

1 šaltinis. Dionizo Poškos baubliai

Dionizo Poškos baubliai - pirmasis muziejus Lietuvoje

Nuoroda: https://kurjeris.lt/kultura/dionizo-poskos-baubliai-gyvi/

"Baubliai – pirmasis senienų muziejus Lietuvoje. Muziejų išskabtuoto ąžuolo kamiene 1812 m. įrengė žemaičių bajoras, rašytojas ir istorikas, kultūros šviesuolis Dionizas Poška (1764 – 1830). Ąžuolą, kuriam tuomet buvo apie tūkstantis metų, žmonės vadino Baubliu. 1824 m. šalia Baublio pastatytas antrasis ąžuolo kamienas (Baublio brolis).          

Baublyje D. Poška dirbo ir ilsėjosi. Čia jis sudėjo archeologinius radinius, istorinę ir etnografinę medžiagą, senovės dievų atvaizdus, įžymių žmonių portretus ir daugiau kaip 200 knygų bibliotekėlę. Baublio rinkiniais domėjosi mokslininkai, tautinio atgimimo veikėjai, prie jo buvo rengiamos dainų šventės, chorų pasirodymai, gegužinės."

- Šaltinis: http://PamatykLietuvoje.lt

---

2 šaltinis. Senelis išminčius

Fluxus judėjimo atspindžiai Kaune

- Nuoroda: https://mokomesapie.lt/lt/100/jurgis-maciunas-pasaulinio-garso-antimenininkas/

XX a. dešimtmetyje susikūręs tarptautinis menininkų, kompozitorių, architektų ir dizainerių judėjimas, eksperimentavęs ir ieškojęs galimybių apjungti įvairias menines technikas ir disciplinas, siekęs atsitiktinumo, nuotykio, atmetęs heroizmą ir su menu siejamą verslą. Fluxus dažnai vadinamas intermedia (angl. inter – tarp, media – komunikacijos priemonė). Pradininku laikomas lietuvių kilmės išeivis Jurgis Mačiūnas (George Maciunas, 1931-1978)," o vienas įžymiausių atstovų laikomas Jonas Mekas.

- Šaltinishttps://mekas.lt/lt/fluxus/

---

Klausimai:

1. Kokio medžio kamiene buvo įrengtas pirmasis Lietuvos muziejus?
2. Atpažink 1 šaltinyje, kokie medžiai auga šalia Poškos Baublių?
3. Kokiomis savybės pasižymi šis medis?
4. Kokiame etnografiniame regione yra pirmasis Lietuvos muziejus?
5. Kodėl FLUXUS muziejai, palikimas yra labai gerbiamas Lietuvoje?
6. Pasidomėk ir įvardink valstybę, į kurią išvyko Fluxus judėjimo pradininkas Jurgis Mačiūnas.