Tyrinėjimas 1 | Raudona spalva - ar tik tai, kas valgoma?

Surask informacijos į šiuos klausimus, tau gali padėti žemiau esančios nuorodos, arba gali ieškoti kitų šaltinių:

1 šaltinis Maldos namai Lietuvoje

Zapyškio bažnyčia 

Tytuvėnų vienuolynas

Vilniaus Dievo motinos ėmimo į dangų soboras 

(SakraliLietuva.lt)

Keturiasdešimt Totorių kaimo mečetė
   Kenesa Vilniuje     
Šv. Onos bažnyčia Vilniuje

 

2 šaltinis. Tikinčiųjų struktūra Lietuvoje

Lietuvoje gyvena apie 154 tautybių gyventojų. Lietuvoje yra apie 84,2 proc. lietuvių, 6,6 proc. lenkų, 5,8 proc. rusų, 1,2 proc. baltarusių, 0,5 proc. ukrainiečių ir 0,6 proc. kitų tautybių gyventojų. Gyventojai save priskyrė 59 religinėms bendruomenėms ir užfiksuota 11 tikybų, kurias išpažino daugiau kaip po 1 tūkst. gyventojų. Romos katalikams save priskyrė     2 mln. 350 tūkst. (77,2 proc.) gyventojų, stačiatikiams (ortodoksams) – 125,2 tūkst. (4,1 proc.), sentikiams – 23,3 tūkst. (0,8 proc.), evangelikams liuteronams – 18,4 tūkst. (0,6 proc.), evangelikams reformatams – 6,7 tūkst. (0,2 proc.), kitiems tikėjimams – 24,9 tūkst. (0,8 proc.). 186,7 tūkst. gyventojų, arba 6,1 proc., savęs nepriskyrė nė vienai religinei bendruomenei.

Lietuvos statistikos departamentas, 2020

https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=223122

1. Kokios krypties religinės bendruomenė Lietuvoje gausiausios?
2. Kokie maldos namai vyrauja Lietuvoje?
3. Kokiam architektūros stiliui priskirtum Tytuvėnų vienuolyno ansamblį? Šio stiliaus perlu laikomas Vilniaus senamiestis.
4. Kokiam architektūros stiliui priskirtum Zapyškio, Šv. Onos bažnyčiais ir Dievo Motinos Ėmimo į Dangų soborą?
5. Pasvarstyk, kodėl Vilnius dažnai laikomas raudonųjų stogų miestu?
6. Pažymėk neteisingą teiginį